VYUČOVANIE SLOVENČINY

16.09.2023 (09:00 - 13:00)

VYUČOVANIE SLOVENČINY PRE DETI | SLOWAKISCH FÜR KINDER

Naše skúsené pani učiteľky sa už tešia na hodiny slovenského jazyka s vašimi deťmi vo veku od  8–15 rokov

Miesto: MARKTGASSE 3/R01, 1090 WIEN

v sobotu  16.9., 30.9., 14.10., 11.11., 25.11.2023  od 9.00 - 11.00  a 11.00 - 13.00, 16.12.2023 od 10.00 – 12.00 predvianočne

Kontakt: Jarmila Roser – 0699/140 93 501

Predpokladom účasti na kurze slovenčiny je platné členské v spolku SOVA 15€ za rok 2023.

Kurzové poplatky zahŕňajú vyučovanie, učebné a tvorivé materiály, bezplatné školské výlety, plus občerstvenie.

Platba za jeden semester: 1 dieťa – 50€, 2 deti - 90€, 3 deti  - 130€

Platba za celý školský rok: 1 dieťa – 90€, 2 deti - 170€, 3 deti - 230€

 

Prihlášky mailom na elena@slovaci.at  a poplatky záväzne do 9.9.2023 na konto SOVA IBAN: AT52 14000 03710071330

 

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.