O krajanoch ...

08:33 12.Júl 2022 Vlado Mlynar (počet komentárov: 0)

O KRAJANOCH S KRAJANMI: Čo prináša nová koncepcia?

Termín: 27.6.2022, 18:00 - 20:30 CET

Účastníci: ... z celeho sveta...

Zapisovatelia:Andrej Probst und Adela Klepáková

Agenda:

 1. Koncepcia:

  1. Vládou bola schválená nová koncepcia ÚSŽZ na roky 2022 až 2026: https://www.uszz.sk/legislativa/koncepcia-statnej-politiky-starostlivosti-o-slovakov-zijucich-v-zahranici/

  2. Kompetencie ostávajú ako sú teraz.

  3. Novo je spomenutá nová diaspóra. Túto oblasť rieši Plán obnovy (lákanie talentov). Na starosti to bude mať Úrad vlády. Vyčlenených je na to 2 000 000 eur ročne.

  4. Ku koncepcii sa vytvorí Vykonávací plán (Akčný plán) s konkrétnymi cieľmi a termínmi.

  5. Plánuje sa navýšiť rozpočet Úradu na 8 miliónov eur ročne od roku 2023. Peniaze navyše ale pôjdu hlavne pre múzeum a pamätník vysťahovalectva, nie pre dotácie na krajanské aktivity.

Ročný rozpočet

Dotácie

MŠVVŠ

Múzeum a pamätník

Rok 2022

2,8 mil

3,5 mil

0 mil

Od 1. 1. 2023 do 2028

2,8 mil

3,5 mil

1,7 mil - výstavba

Od 1. 1. 2029

3,5 mil

3,5 mil

1 mil - prevádzka

 

 1. Plánuje sa rozšíriť skupina ľudí, ktorá bude môcť získať Osvedčenie o ľudí s československým občianstvom. Zjednodušenie získania osvedčenia aj pre prípady, kedy žiadateľ nemá doklady, že pochádza on/ona alebo jej predkovia zo Slovenska.

 2. Účastníci videokonferencie majú záujem o:

  1. upravenie systému vyhodnocovania žiadostí, aby bol systém objektívnejší,

  2. kontrolu obsahu žiadostí,

  3. vyvážené rozdeľovanie dotácií, tak ako je napísané v koncepcii a v súčasnosti sa tak nedeje

  4. zverejňovanie výstupov projektov pre všetkých krajanov, ktoré boli podporené dotáciami, hlavne vzdelávacie materiály. Napríklad pod verejnou licenciou creative commons.

 1. Krajanský zákon:

  1. Plánuje sa rozšíriť definíciu krajana. Dnes platná definícia počíta len:

   1. s občanmi SR s pasom, ale bez trvalého pobytu na Slovensku

   2. a etnickí Slováci bez slovenského občianstva žijúci v zahraničí.

  2. Navrhované rozšírenie definície krajana: Občan s pobytom na Slovensku, ale zdravotné poistenie na Slovensku nemá a v zahraničí má pobyt dlhší ako pol roka.

  3. Znenie zákona pripravuje Úrad už tento rok. Keď sa dostane do štandardného procesu pripomienkovania verejnosti, až vtedy sa k nemu dostanú aj krajania.

 2. Online vzdelávacie centrum:

  1. Úrad nemá nové informácie.

  2. Jarmila Buchová: Univerzita UMB pravdepodobne od septembra spustí online výučbu jazykov.

  3. Už v júni organizovala UMB Školu online pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí:

   1. https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/skola-online-pre-deti-slovakov-zijucich-v-zahranici 

  4. Ďalšie vzdelávacie aktivity pre krajanov zo Slovenska je možné nájsť v tomto kalendári: https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati 

 3. Problém: Ťažko získať slovenské občianstvo pre krajanov v Argentíne: 

  1. Žiadosti z Argentíny sú často zamietané zo strany Slovenska, lebo nedoložia pobyt na Slovensku. Krajania stratili občianstvo (do 10 rokov sa museli prihlásiť na ambasáde, aby si ponechali slovenské občianstvo. Neurobili tak kvôli politickým dôvodom a aj veľkou vzdialenosťou.), ak ho chcú získať nazad, požaduje sa od nich ale pobyt na Slovensku, ktorí nemajú. Ide o emotívnu záležitosť. Cítia sa ako Argentínčania aj Slováci, aj keď v niektorých prípadoch nikdy neboli na Slovensku. Pre krajanov v Argentíne je to veľmi dôležité.

  2. Títo krajania si môžu požiadať aspoň o Osvedčenie krajana.

 4. Problém: Chýbajúci úradný doklad s adresou na Slovensku, ak sa krajan vzdá pobytu na Slovensku: V pase nie je adresa. V občianskom preukaze môže byť aj adresa zo zahraničia, ale nie je kompletná. Vrátením občianskeho preukazu by tak neexistoval úradný doklad s adresou, ktorý úrady v SR vyžadujú. Krajiny EÚ nevystavujú žiadne doklady pre obyvateľov z EU, pretože sa počíta s tým, že doklady sú v EÚ všade platné. Krajiny nevydávajú doklady s úradnou adresou.

  1. Vydáva sa úradný doklad s adresou pre ľudí z krajín mimo EÚ. Nie pre obyvateľov EÚ.

  2. Do občianskeho sa dáva aj zahraničná adresa bez ulice.

  3. Ten istý problém je aj vo Veľkej Británii. Nikto tam nevystaví doklad s adresou. Nepoznajú to tam.

  4. Problém je, keď Slovák príde na Slovensko, potrebuje doklad s adresou - trvalým pobytom.

 5. Problém - žiadna pomoc pre krajanov v Turíne Taliansku: Úradníci (podpredseda  a Kristína Kottrová) navštívili krajanky v Turíne. Návšteva bola milá. Podľa krajaniek však nedokázali zodpovedať na niektoré záležitosti. Na konci zostalo sklamanie, na čo bolo to stretnutie. Pani Ingrid Slaninková, redaktorka RTVS, prišla za krajankami nepripravená.

  1. Potrebné je rozlišovať kompetencie Úradu, konzulárne kompetencie a propagovanie Slovenska v zahraničí. Agenda je rozdelená medzi rôzne štátne organizácie.

  2. Propagovať slovenskú kultúru a umenie v Taliansku je možné cez Slovenský inštitút v Ríme, resp. cez slovenské zastupiteľské orgány.

  3. Odporúčanie z Pražskej kaviarne pre ÚSŽZ:

   1. Program návštevy a body k riešeniu by mali byť vzájomne odsúhlasené, známe a zdieľané pred samotnou (každou) návštevou zahraničia. 

   2. Z návštevy by mal existovať zápis ako boli jednotlivé body riešené. Jednak kvôli odôvodneniu návštevy a cestovných nákladov (dôvodom by nemala byť iba návšteva samotná),  ale aj kvôli zabezpečeniu kontinuity riešenia problémov danej komunity.

 6. Problém - nedostatok učiteľov pre krajanské deti: Zišli by sa stážisti/stážistky pre výuku slovenčiny vo Veľkej Británii a Nemecku. Študenti na UMB majú záujem o výuku v zahraničí (v rámci EÚ). Vysielajú sa však len na krátku dobu, pár týždňov, čo je málo. Môžu učiť, vypracovať výukové materiály...

  1. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ing. Anita Dienešová má informácie ohľadom stážistiek.

   1. https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/som-student-umb/ponuka-stazi/univerzitny-program-stazi/ 

  2. Spolupráca ISEIA a UMB:

   1. https://www.iseia.eu/sutaze/umb-bb 

  3. Odporúčanie z Pražskej kaviarne pre ISEIA:

   1. Navrhnime UMB, aby využila program Erasmus, aby sa dali zabezpečiť pobyty na dlhšiu dobu, ktoré v rámci Erasmu fungujú.

8. Vysvetlenie - dotácie na umelcov: Úrad podporuje aj stretnutia krajanov s umelcami, ktorí prídu do zahraničia pre účely podpory krajanov a krajanstva, typicky práca s deťmi. Nie pre účely prezentácie umelca v danej krajine, na to slúžia Slovenské inštitúty alebo zastupiteľské úrady.

 

VDAKA: Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne, správca www.krajan.sk  

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.