O krajanoch ...

14:50 10.Jan 2023 Vlado Mlynar (počet komentárov: 0)

O KRAJANOCH ...

Milé Krajanky, milí Krajania,

prinášame vám zoznam vybraných udalostí, ktoré čakajú krajanov v Novom roku 2023:

  1. Referendum o predčasnom ukončení volebného obdobia
  2. Budú na Slovensku predčasné voľby už tento rok?
  3. Výzva na posilnenie vzťahov so slovenskou diaspórou
  4. Novelizácia krajanského zákona
  5. Využívanie dotovaných nehnuteľností krajanmi minimálne 50 rokov
  6. Zborník zo Stálej konferencie SR a Slováci žijúci v zahraničí
  7. Akčné plány podľa schválenej krajanskej koncepcie na roky 2022 až 2026
  8. Stretnutie krajanov s prezidentkou a ministrom zahraničia

tl_files/logo/krajan.png

 

 

1. Referendum o predčasnom ukončení volebného obdobia

21. januára 2023 sa na Slovensku bude konať referendum o predčasnom ukončení volebného obdobia parlamentu Slovenskej republiky. Referenda sa môžu zúčastniť aj krajania, ktorí sú občanmi SR, cez voľbu poštou. Túto možnosť využilo len 777 krajanov. Očakávame, že referendum nebude úspešné kvôli nízkemu počtu voličov.

Referendum

2. Budú na Slovensku predčasné voľby už tento rok?

Pani prezidentka SR vyzvala vládu aj parlament k tomu, aby do konca januára určili termín predčasných volieb do parlamentu SR ešte v prvej polovici tohto roku. Ešte nevieme, či sa tak stane. V každom prípade sa volieb do parlamentu môžu zúčastniť aj krajania pomocou voľby poštou, ktorá bola minulý rok novelou volebného zákona vylepšená.

Novela volebného zákona

3. Výzva na posilnenie vzťahov so slovenskou diaspórou

Úrad vlády posunul spustenie výzvy na posilnenie vzťahov so slovenskou diaspórou z decembra minulého roku na prvý kvartál tohto roku. Jedna z našich pripomienok bola, aby sa tejto výzvy mohli zúčastniť aj krajania ako žiadatelia. Nevieme, či bude prijatá. Sme však pripravení spolupracovať s vybranými organizáciami na Slovensku, ktoré už dnes pracujú s krajanmi v zahraničí.

Výzva na posilnenie vzťahov so slovenskou diaspórou

4. Novelizácia krajanského zákona

Ministerstvo zahraničných vecí pracuje na úprave krajanského zákona 474/2005 Z. z., ktorý by mal byť predložený parlamentu SR na schválenie ešte tento rok. Jeho obsah zatiaľ nepoznáme. Snažíme sa skontaktovať s autormi predkladaného zákona ešte pred medzirezortným pripomienkovacím konaním, kedy má verejnosť možnosť komentovať pripravovanú legislatívu.

5. Využívanie dotovaných nehnuteľností krajanmi minimálne 50 rokov

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí musí do konca februára tohto roku upraviť všetky zmluvy s krajanskými organizáciami, ktoré získali od ÚSŽZ dotácie na svoje nehnuteľnosti vo výške viac ako 50 000 eur tak, že účel využívania takejto nehnuteľnosti musí byť v súlade s oblasťou poskytnutia dotácie minimálne 50 rokov.

Zoznam dotknutých projektov

6. Zborník zo Stálej konferencie SR a Slováci žijúci v zahraničí

Minulý rok sa konala Stála konferencia SR a Slováci žijúci v zahraničí. Konferencia sa koná raz za dva roky. Tento rok sa preto konať nebude. Čaká sa už len na posledné korektúry zborníka z minuloročnej konferencie a čoskoro bude zverejnený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022

7. Akčné plány podľa schválenej krajanskej koncepcie na roky 2022 až 2026

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na základe príspevkov z minuloročnej Stálej konferencie a z pripomienok, ktoré krajania zaslali, zostavuje akčné plány pre jednotlivé štátne útvary (ministerstvá) v súlade so schválenou krajanskou koncepciou. Akčné plány budú definovať aj oblasti, kam prioritne pôjdu krajanské dotácie v jednotlivých krajinách. Čoskoro budú zverejnené akčné plány novými pravidlami udeľovania dotácií pre rok 2024.

Vybrané návrhy do akčných plánov

8. Stretnutie krajanov s prezidentkou a ministrom zahraničia

Ani prezidentka ani minister zahraničia sa osobne nezúčastnili minuloročnej Stálej konferencie s krajanmi. Budeme preto hľadať cestu, ako sa s oboma štátnymi predstaviteľmi stretnúť aspoň tento rok, hoci by to bolo len online. Radi by sme poznali ich postoj a názor, ako posunúť dopredu vzťahy medzi Slovenskom a krajanmi.

Na záver vám prajeme všetko dobré v Novom roku 2023, nech je tento rok lepší ako ten minulý. Medzi sviatkami sme pre vás pripravili ročenku, kde si môžete pozrieť vybrané krajanské udalosti z minulého roku spolu s okrúhlymi výročiami významných slovenských míľnikov alebo osobností.

S pozdravom,

Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne, správca www.krajan.sk

 

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.