O krajanoch ...

08:41 2.Mar 2023 Vlado Mlynar (počet komentárov: 0)

O KRAJANOCH ...

Milé Krajanky, milí Krajania,

prinášame vám najnovšie správy z krajanského sveta

Zborník zo Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022

Pracovná skupina pre vzdelávanie s cieľom integrácie detí do slovenského systému
Povinnosť využívania nehnuteľnosti v súlade s oblasťou poskytnutia dotácie najmenej na 50 rokov
Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí - Akčný plán II
Rada vlády pre krajanské otázky - RVKO v roku 2023
Zverejnenie schválených krajanských dotácií na rok 2023

tl_files/logo/krajan.png

 

 

Zborník zo Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejnil zborník zo Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022. Veľmi dobre popisuje bohatý krajanský život. Odporúčame si v zborníku zalistovať.

Zborník

Pracovná skupina pre vzdelávanie s cieľom integrácie detí do slovenského systému

Zostavenie pracovnej skupiny sa posúva na 5. apríla 2023. Kontaktnou osobou pre viac informácií je Katarína Baranyaiová.

Pracovná skupina

Povinnosť využívania nehnuteľnosti v súlade s oblasťou poskytnutia dotácie najmenej na 50 rokov

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí mal do 28. februára 2023 zosúladiť dotačné zmluvy nad 50 000 eur tak, aby účel využívania nehnuteľnosti podporenej ÚSŽZ bol najmenej 50 rokov odo dňa poskytnutia dotácie. Ak sa tak nestane z dôvodu na strane príjemcu takejto dotácie, príjemcovi sa neposkytne ďalšia dotácia. Preveríme stav dotknutých projektov.

Dotknuté projekty

Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí - Akčný plán II

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pracuje na druhom vykonávacom pláne (tzv. Akčný plán II). Ten bude slúžiť na zadefinovanie úloh, ktoré budú riešiť problémy lokálneho charakteru, teda špecifické potreby jednotlivých komunít Slovákov v žijúcich v zahraničí v ich konkrétnych krajinách. Preveríme stav dokončenia dokumentu.

Rada vlády pre krajanské otázky - RVKO v roku 2023

Rada vlády pre krajanské otázky naposledy zasadala 25. mája 2021. RVKO má v štatúte uvedené, že bude rokovať dva krát do roka. Preveríme, či RVKO bude rokovať v roku 2023.

Rada vlády pre krajanské otázky

Zverejnenie schválených krajanských dotácií na rok 2023

Predpokladaným termínom zverejnenia rozhodnutí o výsledkoch žiadostí o krajanské dotácie na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2023 je koniec marca 2023.

S pozdravom,

Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.