Aktuálne správy z krajanského sveta

18:03 4.Feb 2024 Vlado Mlynar (počet komentárov: 0)

Milé Krajanky, milí Krajania,

prinášame vám najnovšie správy z krajanského sveta:

 1. Prvý konzulárny úrad, kde sa dá platiť kartou, je v Prahe
 2. Diskusia v Prahe o knihe Postsedliaci
 3. 8-dielny historický výpravný seriál Čas nádejí
 4. Slávnostné predstavenie publikácie “Veľký Meder 1914-1918”
 5. Mapa slovenskej diaspóry
 6. Rozhovor s Petrom Weissom o vzťahoch Slovenska s krajinami V4
 7. ÚSŽZ: Záujemcovia o krajanské dotácie musia vyplniť svoje profily do 15.2.2024 v dotačnom systéme
 8. ÚSŽZ: Aktuálne informácie o úprave Dotačného informačného systému
 9. ÚSŽZ: Zúčastnite sa krajanských kultúrnych programov na Slovensku v roku 2024
 10. ÚSŽZ: Predkladajte návrhy na organizáciu a umeleckú tvorbu krajanských kultúrnych programov v roku 2024
 11. Rozprávala som sa so Slovenkami a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Čo by kvalifikovaných ľudí pritiahlo naspäť domov?
 12. Prezidentka Zuzana Čaputová sa v Kanade stretla s krajanmi
 13. Prezidentka Zuzana Čaputová sa v USA stretla s krajanmi
 14. Verejné zhromaždenia: Za spravodlivé Slovensko
 15. Pamätník slovenského vysťahovalectva v Bratislave
 16. Navrhnite laureátov Ceny Ondreja Štefanka pre osobnosti slovenského zahraničia
 17. Dolnozemské zlaté pero 2024
 18. Česko-Slovenský ples 2024
 19. Prezidentské voľby na Slovensku 2024

1. Prvý konzulárny úrad, kde sa dá platiť kartou, je v Prahe

Od 15. januára 2024 je na Veľvyslanectve SR v Prahe možné za konzulárne úkony platiť aj bezhotovostne, prostredníctvom platobného terminálu. Naďalej ostáva možnosť platby za konzulárne úkony v hotovosti. Ktoré zastupiteľské úrady sa pripoja?

Platba kartou na zastupiteľskom úrade v Prahe

2. Diskusia v Prahe o knihe Postsedliaci

24. januára predstavil Juraj Buzalka svoju knihu Postsedliaci v Prahe v diskusii so sociológom Michalom Vašečkom a moderátorom Jakubom Drábikom. Kniha pomôže lepšie porozumieť súčasnej slovenskej spoločnosti.

Diskusia v Prahe o knihe Postsedliaci

3. 8-dielny historický výpravný seriál Čas nádejí

RTVS uviedla nový 8-dielny historický výpravný seriál Čas nádejí, ktorý mapuje osudy slovenskej rodiny v priebehu rokov 1914 až 1951. V dramatickom príbehu plnom emócii a napínavých zvratov má divák možnosť sledovať najvýznamnejšie historické míľniky nášho národa. A to prvú svetovú vojnu a rozpad Rakúsko-Uhorska, vznik Československej republiky, druhú svetovú vojnu, Slovenské národné povstanie, či Február 1948. Režisérom je krajan žijúci v Prahe Ján Sebechlebský.

Epizódy seriálu na pozretie

4. Slávnostné predstavenie publikácie “Veľký Meder 1914-1918”

Slávnostné predstavenie publikácie “Veľký Meder 1914-1918” ( vydavateľ Matica slovenská Martin, 2020, 168 str.) v Báčskom Petrovci sa uskutoční dňa 10. februára 2024. Pre toto jedinečné podujatie spojili svoje sily organizácie Slováci a spolužitie Petrovec a Matica slovenská v Srbsku. V tento deň sa Petrovec stane miestom stretnutia krajanov z Vojvodiny, Slovenska a dokonca z celého regiónu a sveta. S radosťou oznamujem účasť Slovákov z Čiernej Hory, Chorvátska, Rumunska, Maďarska, USA a Kanady, čím sa táto udalosť stáva ešte pestrejšou a medzinárodnejšou.

Slávnostné predstavenie publikácie “Veľký Meder 1914-1918”

5. Mapa slovenskej diaspóry

Vytvorili sme mapu celej slovenskej diaspóry, kde všade žijú Slováci. Sú na nej len krajanské spolky, organizácie a inštitúcie, ktorých adresu poznáme. Ak na mape chýba vaša organizácia, napíšte mi na probstandrej@gmail.com a pošlite mi jej adresu.

Mapa slovenskej diaspóry

6. Rozhovor s Petrom Weissom o vzťahoch Slovenska s krajinami V4

Pavol Demeš vyspovedal Petra Weissa, bývalého veľvyslanca v Budapešti a v Prahe, ako vníma súčasné vzťahy Slovenska s krajinami V4 - Českou republikou, Maďarskom a Poľskom.

Rozhovor s Petrom Weissom o vzťahoch Slovenska s krajinami V4

7. ÚSŽZ: Záujemcovia o krajanské dotácie musia vyplniť svoje profily do 15.2.2024 v dotačnom systéme

S blížiacim sa termínom zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2024 Vás žiadame o vytvorenie registrácie nového žiadateľa alebo aktualizáciu Vášho existujúceho profilu žiadateľa v našom dotačnom systéme do 15.2.2024.

Aktualizácia profilu v systéme pre krajanské dotácie

8. ÚSŽZ: Aktuálne informácie o úprave Dotačného informačného systému

Radi by sme informovali záujemcov o dotáciu, že termín poskytovania schválených prostriedkov na projekty bude vzhľadom na zefektívnené hodnotiace procesy časovo približne zodpovedať termínom poskytovania v uplynulých rokoch. Koncom februára bude zverejnená Dotačná výzva ÚSŽZ s časom na podávanie žiadostí v rozsahu piatich týždňov.

Aktuálne informácie o krajanských dotáciách

9. ÚSŽZ: Zúčastnite sa krajanských kultúrnych programov na Slovensku v roku 2024

Vážení krajania, zástupcovia krajanských umeleckých telies, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyzýva záujemcov o účasť v programoch verejných kultúrnych podujatí pre rok 2024 (v oblasti kultúry, umenia či kreatívneho priemyslu), aby oznámili ÚSŽZ svoj záujem o účasť na podujatí/podujatiach v zmysle tejto výzvy do 20. februára 2024.

Zúčastnite sa krajanských kultúrnych programov na Slovensku v roku 2024

10. ÚSŽZ: Predkladajte návrhy na organizáciu a umeleckú tvorbu krajanských kultúrnych programov v roku 2024

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na umeleckú tvorbu a organizáciu krajanských kultúrnych programov v roku 2024, ktoré sú realizované pod záštitou ÚSŽZ do 20. februára 2024.

Predkladajte návrhy na organizáciu a umeleckú tvorbu krajanských kultúrnych programov v roku 2024

11. Rozprávala som sa so Slovenkami a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Čo by kvalifikovaných ľudí pritiahlo naspäť domov?

V novom seriáli Denníka N Odliate mozgy si každý týždeň budete môcť prečítať rozhovor so Slovákmi a Slovenkami, ktorí žijú v zahraničí. Porozprávajú, prečo odišli, ako sa im v zahraničí žije a či sa chcú vrátiť na Slovensko.

Seriál Denníka N Odliate mozgy

12. Prezidentka Zuzana Čaputová sa v Kanade stretla s krajanmi

Komunita Slovákov v Kanade sa začala tvoriť už v roku 1878, keď pricestoval do Toronta prvý známy slovenský prisťahovalec Joseph Bellon a v duchu drotárskej tradície tu založil továreň na výrobu drôtov. Nasledovali ho tisíce ďalších Slovákov. Niektorí prišli utekajúc pred chudobou, či pred vojnou, ďalší utekali pred totalitným režimom hľadajúc slobodu. A mnohí prišli len nedávno, aby hľadali nové študijné, či pracovné príležitosti a skúsili nový život. Dnes sa k slovenským koreňom hlási cez 70 000 obyvateľov Kanady a tunajšia slovenská krajanská komunita je tretia najväčšia na svete.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v Kanade stretla s krajanmi

13. Prezidentka Zuzana Čaputová sa v USA stretla s krajanmi

Skúsenosti našich ľudí v zahraničí môžu pomôcť Slovensku aj na diaľku. Cez profesionálne sieťovanie s inštitúciami štátu, pomoc domácim podnikateľom, investíciami, či prenosom know-how vo vede a výskume. Podnikatelia z delegácie, ktorá je so mnou, sa dnes v San Franciscu stretli so slovenskými profesionálmi pôsobiacimi vo významných spoločnostiach a perspektívnych odboroch tu v USA. Cítim hrdosť, že toľko šikovných a úspešných ľudí zo Slovenska sa stretlo na jednom mieste na samite Slovaks Meets Slovaks.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v USA stretla s krajanmi

14. Verejné zhromaždenia: Za spravodlivé Slovensko

Krajania zo siedmich miest v zahraničí zorganizovali verejné občianske zhromaždenia na podporu spravodlivého Slovenska: Praha, Brno, Paríž, Krakov, Luxemburg, Brusel a Newbridge v Írsku. Spolupracujú tak s občianskou spoločnosťou na Slovensku. Krajania sa stále zaujímajú o dianie na Slovensku a sú odhodlaní pokračovať v jeho podpore.

Verejné zhromaždenia: Za spravodlivé Slovensko

15. Pamätník slovenského vysťahovalectva v Bratislave

Tento rok prebehli už dve stretnutia na Ministerstve kultúry SR a jedno stretnutie na pôde Slovenského národného divadla, kde riešime umiestnenie Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave. Sme na dobrej ceste. Pamätník má prepájať nás krajanov so Slovenskom. Pridajte sa aj vy k viac než 25 krajanským organizáciám, ktoré sú za vznik tohto pamätníka. Svoju symbolickú podporu môžete vyjadriť odpoveďou na tento e-mail.

Pamätník slovenského vysťahovalectva v Bratislave

16. Navrhnite laureátov Ceny Ondreja Štefanka pre osobnosti slovenského zahraničia

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa Štatútu Ceny Ondreja Štefanka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2024, a to najneskôr do 10. februára 2024.

Navrhnite laureátov Ceny Ondreja Štefanka pre osobnosti slovenského zahraničia

17. Dolnozemské zlaté pero 2024

Súťaž je určená Slovákom, ktorí žijú na Dolnej zemi - Slováci z Bulharska, Slováci z Rumunska, Slováci z bývalej Juhoslávie, Slováci z Maďarska a tvoria v slovenskom jazyku a Slovákom, ktorí žijú na území Slovenska a majú pôvod na Dolnej zemi. Uzávierka súťaže je 1. 5. 2024.

Dolnozemské zlaté pero 2024

18. Česko-Slovenský ples 2024

V pražskom Obecnom dome oslávi 17. februára 2024 Česko-Slovenský ples svoje desaťročné jubileum. Tradičné stretnutie významných osobností z oblasti kultúry a umenia, vedeckého, podnikateľského, diplomatického a politického života opäť pripomenie vzájomnosť a otvorí priestor na utuženie priateľských vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou. Aj pri svojom jubileu pripomenie ples významné kultúrno-spoločenské, politické a historické udalosti.

Česko-Slovenský ples 2024

19. Prezidentské voľby na Slovensku 2024

Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 je v poradí šiesta priama voľba prezidenta Slovenskej republiky. Prvé kolo volieb sa uskutoční 23. marca 2024. V prípade, že prezident nebude zvolený v prvom kole volieb sa druhé kolo uskutoční 6. apríla 2024. Voliť je možné len osobne vo volebných miestnostiach na území Slovenskej republiky.

Prezidentskí kandidáti

Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne

 

 

     

 

           

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.