100. rokov ústavy

15:57 2.Okt 2020 Vlado Mlynar (počet komentárov: 0)

100. výročie rakúskej ústavy

Spolkovou ústavou Rakúskej republiky sa rozumejú všetky ústavné zákony a ustanovenia spolkového zákona. Ústredné ustanovenia federálneho ústavného práva sú obsiahnuté v federálnom ústavnom práve (B-VG), ktorým sa vo všeobecnosti rozumie zmienka o ústave. Okrem toho existuje aj mnoho ďalších zákonov (federálne ústavné zákony) alebo jednotlivé právne ustanovenia (v príslušnom zákone označované ako ústavné ustanovenia), ako aj jednotlivé medzinárodné zmluvy s ústavným statusom (Staatsvertrag 1956). Táto fragmentácia rakúskeho ústavného práva vedie k veľmi komplexnej ústave, ktorú vedia len odborníci interpretovať.

100. výročie rakúskej ústavy je príležitosťou byť hrdý na základy nášho štátu a sú záruka demokracie, ochrana základných a ľudských práv a základy právneho štátu. Pravidlá ochrany sú veľmi dôležitými cieľmi ústavy. Najmä v roku 100. výročia by sme sa mali nad touto funkciou zamyslieť - a to aj pokiaľ ide o etnické skupiny. Zakon o etnických skupinách má ešte svoje korene u Márii Terézii. Za posledných niekoľko desaťročí však štát nevyhovel výzvam na zmenu.

Poradné rady všetkých autochtónnych rakúskych etnických skupín spoločne predložili program požiadaviek na vládu, niektoré našli svoje miesto v pracovnom programe terajšej vlády. Financovanie činnosti organizácií národnostných menšín sa nezmenilo viac ako 25 rokov a v niektorých oblastiach sa dokonca znížilo. Z finančných dôvodov budú médiá Chorvátov, Slovincov, Maďarov, Čechov, Slovákov a Rómov čoskoro stáť pred rozhodnutím, ako ďalej. Tradičná kultúrna a jazyková rozmanitosť je ohrozená sociálnym rozvojom a mobilitou ľudí, pretože bilingválne školy sú povinné iba v obmedzených regiónoch. Mnoho detí nemá nárok na vzdelanie v jazyku svojej etnickej skupiny, ak ich rodičia migrujú do centier za prácou. Aj tradičné vzdelávacie inštitúcie, ako je viac ako storočná Komenského škola vo Viedni, sú ohrozené svojou existenciou.

Očakávame však aj kroky, ktoré zabezpečia základňu pre pozitívne vyhliadky pre etnické skupiny a ich inštitúcie. Samozrejme, nemožno urobiť všetko naraz, ale rozpočet, ktorý sa v súčasnosti pripravuje na rok 2021, by bol dobrou príležitosťou na vykonanie prvého jasného kroku. Potom by bolo potrebné veľmi rýchlo nájsť riešenia na zlepšenie v sektore dvojjazyčného vzdelávania, aby sa dosiahlo udržateľné posilnenie viacjazyčnosti.

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.