Správy z krajanského sveta

08:49 14.Mar 2022 Vlado Mlynar (počet komentárov: 0)

1. Zlepšili sa pravidlá prideľovania slovenského občianstva

  Národná rada SR schválila zmenu zákona o občianstve. Občania SR už nebudú strácať slovenské občianstvo, ak príjmu občianstvo iného štátu ale za podmienky, že v danom štáte mali pobyt aspoň 5 rokov. Slovenské občianstvo budú môcť získať aj tí, ktorých predkovia boli československými štátnymi príslušníkmi narodenými na území Slovenskej republiky, to je zaujímavé hlavne pre krajanov v USA a Kanade.

2. Druhá online diskusia O krajanoch s krajanmi

  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje už druhú online diskusiu pre krajanov a to v stredu 16. 3. 2022 od 18:00 CET.

3. Koncepcia štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí

  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vytvoril koncepciu štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022 - 2026. Aktuálne prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania. Ak máte záujem zoznámiť sa s obsahom koncepciu, aké plány má Slovensko s krajanmi na ďalších 5 rokov, prečítajte si ju.

4. Udržanie talentov smerom na Slovensko

  Úrad vlády zhrnul do Plánu obnovy komponent číslo 10, ktorý sa nazýva Lákanie a udržanie talentov. Sú tam popísané hlavné výzvy, ciele, stratégia, ako nalákať talenty zo zahraničia (či už spomedzi krajanov alebo cudzích štátnych príslušníkov) ísť pracovať na Slovensko. Komponent sa venuje aj posilňovaniu vzťahov so slovenskou diaspórou.

5. Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na Slovensku v akademickom roku 2022/2023

  Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta, aj Slovenska samozrejme. Ak viete o niekom, kto by mohol mať záujem študovať na Slovensku, prepošli im prosím túto výzvu.

 

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.