O krajanoch ...

10:05 28.Apr 2022 Vlado Mlynar (počet komentárov: 0)

1. Zápis z druhej globálnej online diskusie O krajanoch s krajanmi

  Ďakujeme Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za zorganizovanie druhej online diskusie 16. 3. 2022 určenej pre všetkých krajanov z celého sveta, kde bolo možné pýtať sa na rôzne krajanské problémy a Úrad ku každej z nich poskytol vyjadrenie.

  Odporúčame zapojiť sa do týchto online diskusií. Je to jedinečná príležitosť efektívne riešiť akékoľvek krajanské otázky. Tešíme sa na ďalšiu online diskusiu.

2. Doplnené popisy všetkých krajanských projektov za roky 2016 až 2022

  Pražská kaviareň rozšírila portál www.krajan.sk o popisy krajanských projektov za roky 2016 až 2022. Ktokoľvek má teraz možnosť dozvedieť sa o krajanskom živote po celom svete. Stačí si vybrať krajinu, následne miestne krajanské spolky a prečítať si, čomu všetkému sa venujú. Jednotlivé aktivity sú previazané, môžete tak sledovať aj vývoj projektov v čase.

  Na portáli nájdete aj krajanský kalendár, kde môžete priamo vidieť, čo sa práve v krajanskom svete deje.

  • Ak chcete do krajanského kalendára vložiť vlastnú akciu, stačí poslať informáciu o nej na môj e-mail, alebo akciu priamo vložíte do portálu cez formulár pri príslušnej krajanskej organizácii.

3. Moderná vízia krajanstva

  Slovensku chýba krajanská vízia a tak sa Pražská kaviareň rozhodla, že sa pokúsi navrhnúť modernú krajanskú víziu inšpirovanú krajinami, ktoré efektívne pracujú s krajanskou komunitou. Na vízii nechceme pracovať sami. Predtým, než našu verziu zverejníme, chceme dať priestor vám, kto máte chuť, spolupracovať s nami na jej vzniku.

  • Kto chcete prispieť k tvorbe modernej krajanskej vízie, napíšte mi. Zahrniem vás do našej pracovnej skupiny.

4. 5 dní pre krajanské deti na ZŠ na Slovensku zdarma

  Deti krajanov môžu pri návšteve SR stráviť 1 – 5 dní v ZŠ Vrútocká v Bratislave, kde budú na pár dní zaradené do procesu vyučovania materskej krajiny. Predpokladá sa, že okrem zdokonalenia sa v slovenčine, si nájdu aj slovensky hovoriacich kamarátov a odnesú si mnoho nezabudnuteľných zážitkov, pri ktorých zároveň spoznajú hlavné mesto SR Bratislavu. Pre viac informácii alebo objednávanie vyučovania kontaktujte prosím koordinátorku projektu: Iveta Viglašová iva.viglasova@gmail.com . Uvedený pobyt v ZŠ vrátane obeda, budú deti absolvovať bezplatne. 

  S pozdravom,

Andrej Probst,
predseda Pražskej kaviarne, správca www.krajan.sk

 

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.