Mladé slovenské výtvarné umenie vo Viedni

14:12 31.Okt 2004 (počet komentárov: 0)

BlueStars.AbsolutelyFree
Mladé slovenské výtvarné umenie vo Viedni

V galérii Segment kongresového centra OSZE v Hofburgu vo Viedni sa 7. októbra tohto roku pod mottom "Junge Kunst aus den neuen Mitgliedsstaaten – Mladé umenie z nových krajín EÚ" prezentovali slovenskí výtvarní umelci Rado Prokop und Matúš Kručay. Obidvaja umelci si zvolili ako tému tejto výstavy "priestor – miesto ". Titul "Blue Star" patrí našej planéte Zem.
Pod týmto titulom sa nám na výstave vo Viedni predstavili dvaja mladí umelci zo stredného a východného Slovenska. Vo svojich obrazoch prezentovali transformovaný pohľad na krásu priestoru, v ktorom žijú. Spája ich viera v nepredstaviteľnú veľkosť, krásu, pohyb, dokonalosť a rozmanitosť jeho dimenzií, viera v neurčité množstvo modrých planét života a snaha cez maľbu reflektovať len pekné, príjemné a pozitívne zážitky každodenného života. Táto retrospektíva zážitkov je popretkávaná fenoménom prírody. V mysticky reálnych fantáziách farebnej lyriky obidvoch umelcov sa zrkadlí krajina Vysokých a Nízkych Tatier, ktorú tak dôverne poznajú.
Radoslav Prokop vyštudoval školu užitkového výtvarníctva v Kremnici a po skončení školy pracoval v oblasti reklamy a kultúry. V súčasnosti sa venuje maľbe. Matúš Kručay skončil školu užitkového výtvarníctva v Kremnici. Následne pracoval v oblasti reklamy a ako umelec na voľnej nohe. V súčasnosti učí na Umeleckej základnej škole v Poprade.
Mladé slovenské výtvarné umenie vo Viedni

Sprac.kon

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.