Mládež v Európskej Únii

22:47 8.03.2005 (počet komentárov: 2)

EÚ zvýšila v tomto roku SR dvojnásobne finančnú podporu programu MládežVyše 2,3 milióna eur, čo je viac ako dvojnásobok vlaňajšej sumy poskytla v tomto roku Európska únia pre Slovensko na realizáciu svojho dlhodobého grantového programu Mládež, čím zvýšila šance na mobilitu mladých ľudí. Do programu sa môžu zapojiť všetci od 15 do 25 rokov, pričom prioritu majú mladí ľudia, pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia a geograficky vzdialenejších oblastí. Program EÚ Mládež poskytuje mladým ľuďom zo znevýhodneného prostredia príležitosti spoznávať multikulturálnu Európu, učiť sa cudzie jazyky, tolerancii a vzájomnému porozumeniu. Nejedná sa o zárobkové aktivity v zahraničí. Prioritu medzi piatimi akciami v rámci projektu má Európska dobrovoľnícka služba, na ktorú v tomto roku vyčlenili 780 000 eur. Tá umožňuje mladým pôsobiť v zahraničí pol roka až rok a slovenské organizácie majú možnosť získať na hosťovanie zahraničného dobrovoľníka u nás. Účastníkovi programu hradia cestovné, ubytovanie a stravu a dostáva v zahraničí i u nás aj vreckové. Program EÚ Mládež, do ktorého je zapojených 31 štátov, je rozvrhnutý na roky 2000 - 2006. Na Slovensku ho koordinuje národná agentúra Juventa (www.iuventa.sk) v spolupráci so sieťou regionálnych konzultantov.

Medzi najznámejšie a vysokoškolákmi najvyužívanejšie, patria nasledovné programy:

SOCRATES
je program Európskej únie a jeho vysokoškolská časť sa volá ERASMUS. Poskytuje finančnú pomoc aktivitám určeným na rozširovanie európskej spolupráce vo vysokoškolskom vzdelávaní.

ERASMUS
zaisťuje mobilitné granty pre vysokoškolských študentov, ale snaží sa aj o zavedenie európskej dimenzie do vzdelávania tých študentov, ktorí sa mobilít priamo nezúčastňujú. Kladie veľký dôraz aj na mobilitu pedagógov a na početné aktivity zamerané na skvalitňovanie študijných programov a na rozvoj nových inovačných študijných predmetov prostredníctvom nadnárodnej spolupráce . Podporuje realizáciu politiky Európskej únie, najmä sprístupňovanie vzdelávania postihnutým osobám a poskytovanie rovnakých príležitostí pre obe pohlavia. Je otvorený pre všetky typy vysokoškolských inštitúcií (univerzít) a je určený pre všetky disciplíny a úrovne štúdia vrátane doktorandského. Pri realizácii aktivít v časti ERASMUS možno používať ktorýkoľvek jazyk, ktorý univerzita používa pri vyučovaní.

Prihlášky na účasť v programe SOCRATES-ERASMUS sa však môžu predkladať iba v niektorom z 11 oficiálnych jazykov Európskej únie.

ERASMUS–MUNDUS(2004 – 2008)

Nový program s cieľom zvyšovania kvality európskeho vzdelávania prostredníctvom prehĺbenia spolupráce s inštitúciami z „tretích krajín“, prispôsobenie vzdelávacieho systému zvyšujúcim sa požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach, zvýšiť atraktívnosť európskeho vysokoškolského vzdelávania, otvoriť európsky vysokoškolský priestor študentom z „tretích krajín“ a podporovať harmonizáciu vzdelávania v európskych krajinách.

-Forma realizácie: Erasmus Mundus Masters Courses - vysoko kvalitné magisterské štúdium v dĺžke 1-2 roky, ktoré je spoločne vytvorené skupinou (konzorciom) vysokoškolských inštitúcií z minimálne troch členských krajín EÚ. Výsledkom štúdia je spoločný, dvojitý alebo viacnásobný diplom

-Štipendiá: sú poskytované študentom z tretích krajín na štúdium na schválených Erasmus Mundus Masters Courses, pedagogickým a vedeckým pracovníkom, ktorí majú záujem o vyučovanie na kurzoch.

Študenti i pedagogickí a vedeckí pracovníci posielajú žiadosť o štúdium na konzorcium, po jej schválení sa žiada o štipendium od Európskej komisie

Partnerstvá: medzi inštitúciami konzorcia a inštitúciami tretích krajín, možnosti krátkodobých pobytov študentov a pracovníkov z konzorcia v inštitúciách z tretích krajín.

Zvyšovať atraktívnosť: zviditeľňovanie európskeho vysokoškolského vzdelávania, podpora spoločných projektov medzinárodnej dimenzie kvality, uznávania kreditov a kvalifikácií s tretími krajinami.

LEONARDO DA VINCI
Ciele programu:
- zlepšiť zručnosti a kompetencie najmä mladých ľudí, v počiatočnej odbornej príprave na všetkých stupňoch, s cieľom uľahčiť ich integráciu a reintegráciu na trh práce
- podporovať a posilniť odbornú prípravu do procesu inovácií a tým zvýšiť konkurencieschopnosť a podnikavosť a vytvárať nové pracovné príležitosti
Aktivity programu:
- Mobility
- Pilotné projekty
- Jazykové kompetencie
- Nadnárodné siete
- Príručné materiály
Návrh do projektu môžu podať:
- všetky súkromné, štátne a iné organizácie a inštitúcie zapojené do aktivít odbornej prípravy
- z členských štátov EÚ: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
- z krajín EFTA, ktoré sú členmi Európskej ekonomickej oblasti: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
- z Cypru a asociovaných krajín strednej a východnej Európy: Bulharsko, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko ako aj Malty

Súkromná osoba nemôže podať návrh projektu, ani byť partnerom v nadnárodnom partnerstve.

CEEPUS

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiáCentral European Exchange Programme for University Studies
CEEPUS je výmenný stredoeurópsky program pre univerzitné štúdia. V súčasnosti sa ho aktívne zúčastňujú Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Rakúsko.
Kritériá výberu:
- študijné výsledky
- ovládanie požadovaného cudzieho jazyka
- osobný pohovor v slovenskom a cudzom jazyku podľa destinácie zameraný na motiváciu študenta a celkový dojem z jeho vystupovania
Každá členská krajina programu určuje výšku poskytovaných štipendií prichádzajúcim štipendistom podľa ekonomickej situácie a kalkulácie životných nákladov danej krajiny. O výške štipendia rozhoduje aj zaradenie štipendistu. To znamená, že rozdielne štipendium sa poskytuje študentom, PhD študentom (doktorandom), vysokoškolským učiteľom bez akademickej hodnosti profesora a profesorom.

Ingrid Konrad

zdroje:
www.euractiv.sk
www.euroinfo.gov.sk
www.uniag.sk

Späť

Pridať komentár

Komentár od: Vlado | 18.03.2005

... a kto by mal záujem aj nejaký ten projekt dat dokopy? Mas skvelu ideu, ktorú si uz vzdy chcel realizovat?
Tak sa ozvi!

Komentár od: Vlado | 18.03.2005

... a kto by mal záujem aj nejaký ten projekt dat dokopy? Mas skvelu ideu, ktorú si uz vzdy chcel realizovat?
Tak sa ozvi!

RSKS

Österreichisch-slowakischer Kulturverein
Rakúsko-slovenský kultúrny spolok
E-mail: rsks@slovaci.at
Tel.: +43 1 5961315
Fax: +43 1 5955799

Sova

Slowakischer Schulverein
E-mail: sova@slovaci.at
Tel.: +43 1 5961315
Fax: +43 1 5955799

Prihláste sa k odberu newslettera


Mám záujem o novinky:

Kalendár akcií

						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
						
						1						
Predošlý mesiac December 2021 Ďalší mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dnes je 4.decembra, meniny má Barbora.

Očkovanie???

Aký máme status očkovania?
COVID-očkovanie
COVID-očkovanie