Danube Challenge Tennis Cup...

00:05 23.Okt 2013 (počet komentárov: 0)

English below

Dňa 28. septembra 2013 sa v Europahalle vo Viedni uskutočnil už v poradí 3. ročník úspešného amatérskeho štvorhrového tenisového turnaja Danube Challenge Tennis Cup pod záštitou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Rakúsku a Stálej misie Slovenskej republiky pri medzinárodných organizáciách vo Viedni.

Prípravy a samotný priebeh tohto medzinárodného turnaja prebiehal pod organizačnou taktovkou riaditeľky turnaja a zároveň autorky tejto myšlienky, športovej referentky Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku a bývalej aktívnej hráčky 2. národnej tenisovej ligy na Slovensku, Slavomíry Vančovej a jej tímu. Riaditeľka turnaja Slavomíra Vančová aj tohto roku vsadila na originalitu, perfekciu a detaily organizácie turnaja, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnýpriebeh a zvládnutie športového podujatia takéhoto rozsahu  a vytvorenie príjemnej atmosféry pre všetkých účastníkov turnaja.

Renomé minulých ročníkov turnaja tento rok prilákalo hráčov v počte 64 mužov a 24 žien nielen zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Maďarska, ale aj z Turecka, Tuniska a Alžírska. Mediálnou tvárou 3. ročníka Danube Challenge Tennis Cup sa stal tandem významných slovenských osobností športového života tenista a olympijský víťaz z roku 1998 Miloslav Mečíř a tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Zdeno Cíger.

V duchu pravidiel  fair play a slogana "nech zvíťazí ten lepší" mali účastníci turnaja vynikajúcu príležitosť overiť si presnosť svojho úderu a rýchlosť svojich tenisiek v kategóriách mužskej, ženskej a zmiešanej štvorhry.

Tí najúspešnejší hráči súťažili o atraktívne ceny, ktoré do súťaže venovali sponzori. V jednotlivých kategóriách sa na 1. mieste umiestnili:
Mužská štvorhra: Andreas Berenz / Raffael Schaffarik
Ženská štvorhra: Erika Rapavá / Beata Karolová
Zmiešaná štvorhra: Eva Filipová / Jozef Kučirka

Tým najúspešnejším hráčom v mene riaditeľky turnaja Slavomíry Vančovej a jej tímu srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým sponzorom (Slovenske Elektrarne, SACR, Bella, Jadro,...) za ich nielen finančný, ale aj osobný vklad do realizácie tohto turnaja. Atraktívnym záverom turnaja bola exhibícia excelentných mužských hráčskych dvojíc z Rakúska, Tuniska a Alžírska Andreas Berenz / Raffael  Schaffarik a Mohamed Koubaa/ Abdelkader Madani .Hráčov z najvzdialenejších krajín tohto medzinárodného turnaja prišiel podporiť aj samotný veľvyslanec Tuniska v Rakúsku jeho excelencia M. Samir Koubaa.

Zlatým klincom tohtoročného 3. ročníka Danube Challenge Tennis Cup  však určite pre všetkých účastníkov bola možnosť zahrať si niekoľko výmen s olympijským tenisovým víťazom Miloslavom Mečířom. 

Gabriela Mrugová

-----------------

On 28 September 2013 the 3rd „Danube Challenge Tennis Cup“ was held in Vienna Europahalle. This successful non-professional tennis tournament was organized under the auspices of the Embassy of the Slovak Republic in Austria and the Permanent Mission of the Slovak Republic to the International Organizations in Vienna. Preparation and the entire arrangement of the tournament were executed under the management of Mrs. Slavomíra Vančová, the Tournament Director, who is also the author of this idea. Mrs. Slavomíra Vančová is a cultural officer of the Austrian – Slovak Cultural Association and in the past she was an active tennis player of the 2ndSlovak Tennis League.

Also this year the Tournament Director staked on the originality, perfection and small details regarding the organization of the tournament, inevitable for the successful outcome of the tournament of such extent and for creation of enjoyable atmosphere for all participants. The prestigious tournament attracted many players, 64 men and 24 women, not only from the Slovak Republic, the Czech Republic, Austria and Hungary, but also from Turkey, Tunisia and Algeria as well.

Tandem of the excellent sportsmen, a tennis player and the Olympic Medallist from 1998 Mr. Miloslav Mečíř and a hockey player and the current coach of the Slovak National Hockey Team Mr. Zdeno Cíger represented famous celebrities of the Slovak sporting life at the tournament.

In the spirit of the fair play rules and may the best one win, the participants had an opportunity to test the accuracy of their strokes and speed of their sneackers in three categories: men´s  and women ´s doubles, and mixed doubles. The most successful ones played for really attractive prizes, provided by the tournament´s sponsors.

Winners in each category are as follows:
Men´s doubles: Andreas Berenz/Raffael Schaffarik
Women´s doubles: Erika Rapavá/Beata Karolová
Mixed doubles: Eva Filipová/Josef Kučírka

On behalf of Mrs. Slavomíra Vančová, the Tournament Director and her organizational team, we congratulate to all winners and at the same time we would like to thank to all our sponsors (Slovenske Elektrarne, SACR, Bella, Jadro,...) for their financial support and personal input in the tournament.  The exhibition match of men´s doubles, played between the players from Austria, Tunisia and Algeria - Andreas Berenz / Raffael Schaffarik and Mohamed Koubaa / Abdelkader Madani personally supported by his Excellency, the Ambassador of Tunisia in Austria, Mr. Samir Koubaa, represented the attractive closure of the tournament.

Nevertheless, there is no doubt, that the opportunity to exchange some balls with the Olympic Medallist Mr. Miloslav Mečíř became the highlight of the 3rd Danube Challenge Tennis Cup for all participants.

Gabriela Mrugova

Späť

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií.